Medicinsk laser

Medicinsk laser


Med medicinsk laser får vi mycket fina resultat utan kirurgiska

ingrepp, injektioner eller mediciner. Här är några exempel på

vad som går att behandla:


 • Tennisarmbåge, musarm, hälsporre


 • Carpaltunnelsyndrom


 • Muskelskador


 • Artros /Artriter – ex. reumatisk artrit


 • Smärta och värk


 • Inflammationer


 • Nervskador


 • Svullnader/ödem


 • Senproblem


 • Fibromyalgi


 • Frakturer


 • Whiplashskada


 • Cirkulationsbesvär


 • Belastningsskador


 • Idrott- och arbetsskador


Vad är laser?

Friskvårdsspecialisten behandlar med Medicinsk laser från det världsledande tillverkaren Irradia. Enkelt sagt kan man säga att laser är rent välordnat ljus. För att illustrera: Det vitaktiga skenet från ex. en glödlampa består av ljus av alla olika färger, eller våglängder, som dessutom ligger huller om buller. Laserljus däremot består enbart av ljus med en och samma våglängd, som dessutom är oerhört välordnat, koherent. Det är just denna koherens som är en

av orsakerna till att laserljuset kan nå in i vävnad och påverka celler.


Laserljus finns i många olika färger, dvs våglängder. Vi använder infrarött ljus som inte är synliga för det mänskliga ögat. Dessa IR-lasrar har den djupaste inträngningen och kan nå ner till omkring 4-5cm och har en mycket god effekt på inflammationer och smärta.Hur fungerar laser?

Till skillnad från TENS, som blockerar kroppens smärtsignaler via elektriska impulser

och ultraljud, som via ljudvågor gör att de behandlade strukturerna vibrerar och blir

varma, verkar lasern på ytan inte göra någonting. Men det som händer är att den kan

överföra energi till vävnaden. På så sätt stimuleras de behandlade cellerna att prestera

på topp och därmed orsakas en kaskadreaktion på de olika läkningsprocesserna.

Exempel på dessa processer är bl.a. ökad cirkulation, accelererad och därmed minskad

inflammation, minskad smärta genom kraftig endorfinutsöndring, kroppens eget morfin,

samt en lokal immunförsvarsökning.Hur många behandlingar behövs?

Det brukar behandlas tätare i början. I regel 3 behandlingar under 7-8 dagar. Därefter med längre intervall när läkningen kommit igång. En vanlig behandlingsserie är ofta på 3-7 behandlingar, allt beroende på problemets karaktär och hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta (kan behandlingen sträcka sig i upp till 10-15 ggr) och helst uppföljning med 1-2 behandlingar per månad som underhåll dos.Vad kostar det att behandlas med medicinsk laser?

Tiderna för en behandling kan variera på skadan. Vanligtvis tar t ex Carpaltunnelsyndrom ca 30-45 minuter, stukningfot ca 30-60 minuter, Benhinneinflammation, ett ben 30 minuter. Ibland måste ett större område behandlas, vilket laserterapeuten då diskuterar med dig under behandlingens gång.


30 minuter 390:-        45 minuter 470:-        60 minuter 650:-
Kan det inte vara farligt?

Sedan laserns födelse 1966 har inga skadliga bieffekter rapporterats, något som gör den till en synnerligen unik metod. Man kan utan bekymmer behandla personer som äter mediciner, har metallimplantat eller pacemaker utan att riskera att åstadkomma någon skada. Värt att påpeka är att efter en kortisoninjektion i ex en led kommer lasern mest troligt inte att ha någon effekt de kommande månaderna, eftersom kortisonet slår ut de processer som lasern försöker stimulera.


Själva behandlingen är helt smärtfri, de flesta känner ingenting. Däremot kan man efter en laserbehandling uppleva ett lätt obehag i form av t.ex:


Trötthet – kan ibland upplevas efter behandlingen. Det är inget farligt tillstånd, men något som kan vara bra att ha med i beaktningen om man planerat att t.ex. köra bil direkt efteråt.


Ökad smärta – Förstagångsförsämring i form av en initialt ökad smärta efter behandlingen är mycket vanligt. Den kommer och försvinner mellan 6-24 tim och är helt ofarlig, den ska tvärtemot ses som något positivt eftersom den visar att man svarar bra på behandlingen. Med hjälp av lasern accelereras inflammationsprocessen och övergår snabbt i läkningens nästa faser, det är accelerationen av inflammationen som upplevs som smärta.

Vid ex. reumatisk artrit blir smärtupplevelsen väldigt tydlig och därför är man alltid försiktig vid de första behandlingarna av en reumatoid smärta.


Skenfriskhet – I vissa fall upphör smärtorna direkt efter behandlingen. Det ska framförallt ses som en trevlig bieffekt då det handlar om att kroppens eget smärtlindringssystem aktiverats, den effekten varar, på samma sätt som inflammationsaccelerationen, högst ett dygn. Du är alltså inte frisk bara för att smärtan är borta och du bör beakta ditt problem som smärtlindrat och inte botat.

En person med ex. långvarlig axelproblematik som helt plötsligt är smärtfri bör i sin eufori inte delta i en volleybollturnering omedelbart efteråt då kommer det surt efter. Däremot ska man ta vara på smärtlindringen och försöka återställa inskränkt rörlighet.Är laser något för mig?

Laserns svaghet är dess styrka brukar man säga. En produkt som är bra till det mesta brukar egentligen inte vara bra för något alls. Om man betänker att lasern stimulerar immunförsvaret, ökar blodcirkulationen, accelererar de antiinflammatoriska processerna, samt aktiverar kroppens eget smärthämningssytem kan man lättare förstå att den kan vara effektiv vid ett flertal tillstånd.


Över 90 % av alla svarar på laserbehandling och man riskerar inte några biverkningar, det är det få behandlingsmetoder som kan mäta sig med det.Lite vetenskaplig fakta

Medicinsk laserterapi har använts terapeutiskt sedan 1966 och är lika effektiv eller till och med effektivare på att lindra smärta och minska inflammationer som sk. NSAID-preparat och Cox2-hämmare ex. Pronaxen, Ipren eller Celebra.


Enligt Norska läkemedelsverket (okt 2003) är laserbehandling och TENS att föredra vid knäartrossmärtor framför ex. antiinflammatoriska mediciner eller ex akupunktur. Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU-2000), anger att laser har viss effekt på kroniska nackbesvär.


Vår erfarenhet är att laser är bland de kraftigaste icke-farmakologiska verktyg vi har att tillgå vid smärtbehandlingar idag. Laserterapi på människor finns belagt i över 80 positiva och publicerade s.k. dubbelblindade studier. Rätt använd kan laser många gånger användas istället för kortisoninjektioner.

info@friskvardsspecialisten.se   

070-357 95 37

Copyright © All Rights Reserved Friskvårdsspecialisten